Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
Впровадження дистанційних технологій навчання: проблеми та рішення
(Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С, 2023) Алєксєєва, Ганна Миколаївна; Горбатюк, Лариса Василівна; Овсянніков, Олександр Сергійович
Епідемію можна однозначно вважати головним викликом XXI століття як для економік різних країн, так і для суспільства в цілому. COVID-19 та заходи, вжиті для протидії його поширенню, мали сильний негативний вплив на нормальне функціонування організацій, які здійснюють свою діяльність у різних сферах та галузях. Самоізоляція, періоди оплачуваних неробочих днів, повне закриття установ та підприємств сфер культури, туризму та громадського харчування, дистанційна форма роботи, обмеження доступу третім особам на різні підприємства та виробничі майданчики, скасування робочих нарад та партнерських зустрічей – все це нові умови, до яких багатьом необхідно було пристосуватися в максимально короткі терміни. Сфера освіти не стала винятком. І хоча дистанційні форми навчання динамічно розвивалися та активно використовувалися до епідемії коронавірусної інфекції, події останніх років змушують освітні заклади всіх країн різних рівнів масово переходити на дистанційний формат навчання та впроваджувати у свою діяльність відповідні інструменти.
Документ
Application of the project method in the preparation of students of chemical specialties to improve their environmental competence.
(IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2022-01) Pet'ko, Lyudmila; Lebid, Olha; Lesyk, Anzhelika; Harkusha, Inesa; Kryzhanovskyi, Andrii
The use of a project methodology based on the solution of environmental projects in the training of modern specialists in the field of chemistry makes it possible for them to form ecological thinking. Working on environmental problems helps to realize the importance of solving them for ensuring sustainable development. The project activity of students helps to expand their horizons, and the process of implementing environmental projects provides an opportunity to acquire skills for solving issues related to solving environmental problems. Modern environmental science is a complex of knowledge that combines elements of social, technical, humanitarian and natural disciplines. Modern specialists in the field of chemistry should have the skills of effective actions in solving various environmental problems. The formation of ecological consciousness and the desire for independent cognitive activity in the field of ecology, in our opinion, should be attributed to the priority tasks of the modern educational process. In conditions of intensive use of natural resources in the framework of economic activity, it is necessary to train specialists with environmental competencies to ensure conditions for sustainable development.
Документ
Спілкування – комунікація – комунікативна діяльність: спільне та особливе
(Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 2013) Толкачова, Анжеліка Сергіївна
Мета статті — на основі аналізу наукових джерел визначити спільне та особливе у поняттях «спілкування», «комунікація», «комунікативна діяльність». Завдання статті: 1) простежити зв’язок між спілкуванням і комунікацією; 2) розкрити сутність поняття «комунікативна діяльність».
Документ
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів
(Journal «Science Rise: Pedagogical Education», 2018) Попова, Ольга Іванівна; Лесик, Анжеліка Сергіївна
У статті зроблено спробу здійснити практичне розв’язання наукової проблеми підготовки майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів. Обґрунтовано сутність цього поняття як інтегрованої системи спеціальних знань, умінь та навичок спілкування та особистіс-них якостей, які визначають загальний та професійний рівень культури спілкування, що забезпечить можливість формування комунікативної компетентності молодшого школяра.
Документ
Pedagogical Culture of Future Teachers of Musical Art: A Methodological Investigation
(Journal of History Culture and Art Research, 2018-03) Pashchenko, Inna; Smakovsjkyj, Jurij; Martynjuk, Tetjana; Lesyk, Anzhelika
The article deals with modern scholars’ approaches to the definition of the term “pedagogical culture of future teachers of musical art”. The authors give their own definition of future teacher’s pedagogical culture. It is defined as a subjectively conditioned system of values, culture-pedagogical knowledge, norms of behavior, which are practically implemented in the process of the development of a human being. These factors contribute to the realization of students’ abilities, development of moral and philosophical personal qualities by means of implementing certain pedagogical conditions of training in higher educational establishments of Ukraine. They also determine the choice of the correct strategy of specialists-educators’ cultural-pedagogical identity in their future professional activity. The criteria and levels as well as the stages of experimental work on the implementation of these methods have been identified and described. The experimental stages of the implementation of methods of formation of future teachers’ pedagogical culture by means of spiritual music have been identified and described. There are three stages: adaptive, cognitive-corrective, and acmeological. The results of experimental work, that demonstrate positive effects of the implementation of methods of formation of future teachers’ pedagogical culture by means of spiritual music in the educational process of pedagogical universities, have been also presented in the article.