Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
Гейміфікація як один із трендів сучасної освіти
(Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2024) Мошкова, Наталія; Алєксєєва, Ганна Миколаївна; Горбатюк, Лариса Василівна; Кравченко, Наталія Володимирівна; Кортез, Хосе Італо
Стаття присвячена аналізу ключових аспектів використання ігрових практик та механізмів у неігровому середовищі з метою залучення користувачів до вирішення проблем. Розглядається базова потреба будь-якої дитини у грі, яка не лише джерело радості, але й важливий засіб навчання. Автори звертають увагу на те, що в умовах пандемії COVID-19 та вторгнення Росії в Україну діти були позбавлені можливості грати зі своїми ровесниками, що призвело до втрати важливого фактора розвитку – спілкування. Оскільки в освіті передує нова ідеологія, заснована на «гейміфікації» та «діджіталізаціі» освіти, де на зміну традиційним педагогам приходять «ігропедагоги», «координатори онлайн-платформ і освітніх траєкторій». Дослідження також акцентує на особливостях сучасних підлітків, які демонструють "кліпове" мислення та віддають перевагу віртуальному світові. Основною метою статті є дослідження потенціалу гейміфікації у сучасній освіті з фокусом на її впливі на мотивацію та залучення здобувачів освіти до навчального процесу. Окрім того, доведено, що гейміфікація в освітньому процесі створює можливість вчителю організувати самостійну роботу учнів та полегшити перевірку їх знань, розвиває критичне мислення, креативність і просторову уяву, підвищує самомотивацію та надає можливість навчатися в інтерактивному середовищі. Гейміфікація в освітньому середовищі важлива не лише для забезпечення розваг, але й для підвищення ефективності освітнього процесу. Аналізуються можливості онлайн-сервісів Kahoot, LearningApps та Wordwall, а також ресурсу www.storyboardthat.com, зокрема їхню можливість створення інтерактивних тестів, головоломок, ігрових завдань, анімаційних історій та інших навчальних матеріалів. Наведено приклади їх використання на уроках зарубіжної літератури із досвіду вчителів міста Кривій Ріг. Важливу увагу приділено можливості індивідуалізації навчання, створенню персоналізованих завдань для кожного учня відповідно до його потреб та рівня знань. Також розглядається можливість збору та аналізу даних про активність учнів, що дозволяє вчителям ефективно відстежувати прогрес та адаптувати навчальний процес для кращого засвоєння матеріалу. Ця робота надає цінні інсайти для впровадження гейміфікаційних підходів у навчальний процес, сприяючи залученню учнів до активного навчання, підвищенню їхньої мотивації та покращенню результативності освітньої діяльності.
Документ
Практикум з використання ІКТ в освіті : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))
(Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Дерябіна, Юлія Сергіївна
Мета та предмет курсу: формування у студентів: загального уявлення про сучасні ІКТ технології та їх можливості для використання в освіті, розвинути вміння студентів використовувати ІКТ для планування, організації та проведення навчальних занять, оцінювання навчальних досягнень учнів, створення навчальних матеріалів та співпраці з колегами, сформувати в студентів навички критичного мислення щодо використання ІКТ в освіті та розуміння етичних аспектів їх застосування; загальних та фахових компетентностей як основних результатів навчання майбутніх учителів математики; позитивних мотивів навчання, цінностей та особистісно-професійних здібностей для ефективного здійснення майбутньої фахової діяльності на основі постійного самовдосконалення власного особистісно-професійного потенціалу.
Документ
Історія математики : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))
(Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Дерябіна, Юлія Сергіївна
Мета та предмет курсу: формування у студентів: загального уявлення про математику як науку в її історичному розвитку, пропедевтичних історико-математичних знань та здатності застосовувати ці знання в процесі вивчення навчальних дисциплін математичного та методичного характеру; загальних та фахових компетентностей як основних результатів навчання майбутніх учителів математики; позитивних мотивів навчання, цінностей та особистісно-професійних здібностей для ефективного здійснення майбутньої фахової діяльності на основі постійного самовдосконалення власного особистісно-професійного потенціалу.
Документ
Методика використання у старшій школі інтерактивних опорних конспектів з механіки в умовах дистанційного навчання
(БДПУ, 2022) Сенів, Марина
Кваліфікаційна робота присвячена висвітленню сутності та методичних особливостей і створення і застосування опорних конспектів у дистанційному навчанні фізики в сучасній загальноосвітній школі. Авторкою запропоновано алгоритм розробки опорного конспекту з теми "Другий закон Ньютона" за допомогою графічного пакету Adobe Photoshop та онлайн-платформи для створення презентацій Canva. Розроблено методичні рекомендації створення і застосування опорних конспектів в процесі викладання тем розділу «Механіка».
Документ
Методика навчання хвильової оптики з використанням сучасних інформаційних технологій
(БДПУ, 2022) Кулак, Марина
Кваліфікаційна робота присвячена тeopeтичному обґрунтованню та poзpoбці мeтoдичних шляхів фopмувaння пpeдмeтнoї компетентності учнів з основ хвильової оптики з викopистaнням сучaсних інфopмaційних тeхнoлoгій, щo спpиятимe підвищeнню пізнавального інтepeсу, якості освітнього процeсу тa всебічному розвитку особистості школярів. Авторкою рoзpoблено комплекс навчально-мeтoдичних мaтepiaлiв дo уроків фізики pізнoгo типу з хвильової оптики з використанням сучасних інформаційних тeхнoлoгiй.