Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
Розвиток цифрових компетентностей здобувачів професійної освіти в сучасних умовах
(Рівне : ЦФЕНД, 2024) Васильєв, Михайло; Кравченко, Наталія Володимирівна; Алєксєєва, Ганна Миколаївна
Актуальність обумовлена швидким розвитком цифрових технологій, дедалі більшим проникненням процесу цифровізації майже у всі сфери людської діяльності, а отже й необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців конкурентоспроможних у такому інформаційному суспільстві. Більшість сучасних професій вимагають від працівників володіння навичками застосування цифрових технологій, уміння орієнтуватися в потоці інформації. Зростає попит на спеціалістів, які можуть швидко адаптуватися до змін та ефективно функціонувати в умовах масової цифровізації. Процес адаптації в такому суспільстві неможливий без підготовки майбутніх фахівців до використання комп’ютерних технологій. Отже, формування у студентів цифрових компетентностей є одним із ключових завдань професійної освіти. Актуальність також підтверджується дослідженнями різних аспектів зазначеної проблеми багатьма науковцями.
Документ
Екстралінгвальні фактори формування концепту свобода (на основі політичної ситуації)
(Бердянський державний педагогічний університет, 2015) Нікішина, Тетяна Ігорівна
У статті зроблено спробу аналізу політичної системи України як зразку становлення та вшанування демократичних принципів, на базі якої відбувається дослідження специфіки вираження лінгвокультурного концепту СВОБОДА у нормативних документах зазначеної держави, які характеризують стан вираження свободи в українському суспільстві. Аналіз екстралінгвістичних засобів формування концепту здійснено на матеріалі законодавчих актах, наказах, традиціях, символах, закріплених дефініцій у словниках.
Документ
Интердискурсивност в езикови текстове на българския публичен дискурс
(Бердянський державний педагогічний університет, 2015) Червенко, Оксана Борисівна
Обект на изследване в настоящата работа са ПР съобщенията като елементи на комуникативното взаимодействие между различни дискурси. Използвайки методологията на лингвистичната и дискурсната теория, публикацията си поставя за цел да анализира специфични лингвистични характеристики на пиар текстовете, които превръщат текста в готов продукт за журналистическа употреба. В такъв смисъл пиар материалите не се борят за вниманието на журналистите, а подготвят текста за директна употреба. По този начин дискурсът, в който е създаден текстът и за чиито цели се използва, се медиира в публичното пространство и максимално разпространява институционални значения. От тази гледна точка може да се каже, че пиар текстовете използват редица лингвистични техники, които са насочени конкретно към създаването на интердискурсивни връзки, чрез които да се наложи смисъла на дискурса източник на пиар съобщението.
Документ
Поліглосія Дж. Джойса як чинник літературної еволюції
(Бердянський державний педагогічний університет, 2016) Висоцька, Соломія
Стаття розглядає теоретичну і мовностилістичну гіпотеза роману, запропоновану Дж. Джойсом, яка стала концептуальною моделлю для англійського постмодернізму. Дж. Джойс очуднює власне романну поліфонію, формуючи текст-паліндром, колекцію очуднених структур. Намагаючись знайти контакт з читачем, автор створює поле референції щодо знайомих текстів і “готових об’єктів”, деформованих ефектом багатомовності, що призводить до утворення літературного пастишу і гіпограми.
Документ
Михаил Бахтин о “чисто лингвистической” природе слова
(Бердянський державний педагогічний університет, 2015) Вечканова, Эллина
Рассматриваются особенности осмысления М. Бахтиным “чисто лингвистической природы слова” на основе философского учения о понятии “чистота” Платона во взаимодействии с концепцией А. Потебни о философии языка, о “внутренней форме слова”. Размышления исследователя представлены в контексте противостояния и взаимодействия противоречивых лингвистических концепций 1920-х годов.