Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
Феміністичні мотиви новели Ольги Кобилянської «Valse Melancolique»
(Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Стариченко Лілія Володимирівна
У широкому розумінні фемінізм – це соціальний рух за рівність прав і можливостей для жінок, що протистоять соціальній системі, в якій становище людей різних статей нерівноправне. Творчість Ольги Кобилянської сприяла творенню нового образу жінки ‒ інтелектуальної, самодостатньої особистості.
Документ
Особливості вживання текстоцентричних значень лексем добро і зло як похідних від основного і витворених на ґрунті певних контекстуальних обставин в українській прозі другої половини ХХ століття
(Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Поплаухіна Юлія Віленівна
Текстроцентричні значення співвідносяться з лексицентричними як їх поширювальні і є зумовленими контекстуальним оточенням.
Документ
З’ясувальні висловлення нагадування та виправдання в газетному стилі
(Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Олійник Еліна Вікторівна
Стилістичні вимоги сучасного суспільства найповніше віддзеркалює мова засобів масової інформації. Зокрема, мова газет дає невичерпний матеріал для спостереження за виражальними засобами сучасної української мови, особливе місце серед яких посідають з’ясувальні складнопідрядні речення.
Документ
Функціювання первинних і вторинних топонімів у романі Василя Шкляра «Чорний ворон. Залишенець»
(Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Панченко Ганна Володимирівна
Серед досліджуваних первинних і вторинних власних назв у романі «Чорний Ворон. Залишенець» Василя Шкляра антропоніми займають більшу частину, адже в художніх текстах є важливим іменування персонажів та форми імен, якими персонажі називають один одного.
Документ
Психологічні основи організації навчання української мови учнів-білінгвів
(Бердянський державний педагогічний університет, 2020) Пелагейченко Дар’я Миколаївна
Кого вважаємо «двомовним» або «білінгвом»? До сьогодні не існує єдиного визначення для понять «двомовність» або «білінгвізм». У трактуванні цих понять зазвичай враховуються такі фактори: насамперед, це вік, з якого людина починає освоювати мову, а потім – це спосіб, за допомогою якого вона засвоює обидві мови.