Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
Практикум з використання ІКТ в освіті : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))
(Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Дерябіна, Юлія Сергіївна
Мета та предмет курсу: формування у студентів: загального уявлення про сучасні ІКТ технології та їх можливості для використання в освіті, розвинути вміння студентів використовувати ІКТ для планування, організації та проведення навчальних занять, оцінювання навчальних досягнень учнів, створення навчальних матеріалів та співпраці з колегами, сформувати в студентів навички критичного мислення щодо використання ІКТ в освіті та розуміння етичних аспектів їх застосування; загальних та фахових компетентностей як основних результатів навчання майбутніх учителів математики; позитивних мотивів навчання, цінностей та особистісно-професійних здібностей для ефективного здійснення майбутньої фахової діяльності на основі постійного самовдосконалення власного особистісно-професійного потенціалу.
Документ
Історія математики : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))
(Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Дерябіна, Юлія Сергіївна
Мета та предмет курсу: формування у студентів: загального уявлення про математику як науку в її історичному розвитку, пропедевтичних історико-математичних знань та здатності застосовувати ці знання в процесі вивчення навчальних дисциплін математичного та методичного характеру; загальних та фахових компетентностей як основних результатів навчання майбутніх учителів математики; позитивних мотивів навчання, цінностей та особистісно-професійних здібностей для ефективного здійснення майбутньої фахової діяльності на основі постійного самовдосконалення власного особистісно-професійного потенціалу.
Документ
Методика використання у старшій школі інтерактивних опорних конспектів з механіки в умовах дистанційного навчання
(БДПУ, 2022) Сенів, Марина
Кваліфікаційна робота присвячена висвітленню сутності та методичних особливостей і створення і застосування опорних конспектів у дистанційному навчанні фізики в сучасній загальноосвітній школі. Авторкою запропоновано алгоритм розробки опорного конспекту з теми "Другий закон Ньютона" за допомогою графічного пакету Adobe Photoshop та онлайн-платформи для створення презентацій Canva. Розроблено методичні рекомендації створення і застосування опорних конспектів в процесі викладання тем розділу «Механіка».
Документ
Методика навчання хвильової оптики з використанням сучасних інформаційних технологій
(БДПУ, 2022) Кулак, Марина
Кваліфікаційна робота присвячена тeopeтичному обґрунтованню та poзpoбці мeтoдичних шляхів фopмувaння пpeдмeтнoї компетентності учнів з основ хвильової оптики з викopистaнням сучaсних інфopмaційних тeхнoлoгій, щo спpиятимe підвищeнню пізнавального інтepeсу, якості освітнього процeсу тa всебічному розвитку особистості школярів. Авторкою рoзpoблено комплекс навчально-мeтoдичних мaтepiaлiв дo уроків фізики pізнoгo типу з хвильової оптики з використанням сучасних інформаційних тeхнoлoгiй.
Документ
Методика формування і розвитку пізнавального інтересу старшокласників у навчанні фізики
(БДПУ, 2022) Пашковський, Олександр
Кваліфікаційна робота присвячена теоретичному аналізу пізнавальної активності школярів та розробці навчально-методичних матеріалів до уроків фізики, зорієнтованих на формування і розвиток пізнавального інтересу старшокласників, підвищення рівня та якості їх предметної підготовки. у роботі висвітлено методичні особливості застосування у навчанні фізики принципу історизму як засобу обґрунтування нових знань та підтримки пізнавального інтересу учнів.