Кафедра іноземних мов і методики викладання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 54
 • Документ
  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : силабус навчальної дисципліни для спеціальності 014 "Середня освіта. Біологія та здоров'я людини" на 2024–2025 н. р.
  (БДПУ, 2024) Кондратьєва, Олена Михайлівна
  Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” є практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації. У процесі досягнення цієї мети студенти мають оволодіти достатнім рівнем комунікативної компетентності, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок загального характеру, включаючи навички перекладу, реферування та анотування професійних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.
 • Документ
  Історія англійської мови : силабус навчальної дисципліни за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (англійська мова та література)" на 2023-2024 н. р. (3 курс)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Богдан, Валерій Володимирович
  Метою курсу є ознайомлення здобувачів вищої освіти з генезою виникнення та розвитку англійської мови, враховуючи екстралінгвальні фактори: соціальні, політичні та культурні зміни в країні. Предметом навчальної дисципліни є англійська мова в її історичному розвитку.
 • Документ
  Ділова англійська мова : силабус навчальної дисципліни за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова" на 2023-2024 н. р. (4 курс)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Богдан, Валерій Володимирович
  Метою курсу є сформувати у здобувачів вищої освіти високий рівень мовної компетенції у сфері ділової комунікації, підготовити кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які володіють діловою англійською мовою й уміють ефективно нею спілкуватись у професійному середовищі за загальними темами бізнесу, беручи участь у міжнародних конференціях і проектах, розуміють загальні питання структури та задач бізнес-сектору, роботи державних і приватних компаній, стилів управління, ділового етикету; здатні складати відповідні ділові документи. Предметом навчальної дисципліни є особливості формування міжкультурної комунікативної компетенції на основі моделювання реальних ситуацій ділової взаємодії.
 • Документ
  Ділова англійська мова : силабус навчальної дисципліни за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (англійська мова та література). Англійська мова" на 2023-2024 н. р. (4 курс)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Богдан, Валерій Володимирович
  Метою курсу є сформувати у здобувачів вищої освіти високий рівень мовної компетенції у сфері ділової комунікації, підготовити кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які володіють діловою англійською мовою й уміють ефективно нею спілкуватись у професійному середовищі за загальними темами бізнесу, беручи участь у міжнародних конференціях і проектах, розуміють загальні питання структури та задач бізнес-сектору, роботи державних і приватних компаній, стилів управління, ділового етикету; здатні складати відповідні ділові документи. Предметом навчальної дисципліни є особливості формування міжкультурної комунікативної компетенції на основі моделювання реальних ситуацій ділової взаємодії.
 • Документ
  Ділова англійська мова : силабус навчальної дисципліни за освітньо-професійною програмою "Середня освіта (математика)" на 2023-2024 н. р. (1 курс магістратури)
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Богдан, Валерій Володимирович
  Метою курсу є сформувати у здобувачів вищої освіти високий рівень мовної компетенції у сфері ділової комунікації, підготовити кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які володіють діловою англійською мовою й уміють ефективно нею спілкуватись у професійному середовищі за загальними темами бізнесу, беручи участь у міжнародних конференціях і проектах, розуміють загальні питання структури та задач бізнес-сектору, роботи державних і приватних компаній, стилів управління, ділового етикету; здатні складати відповідні ділові документи. Предметом навчальної дисципліни є особливості формування міжкультурної комунікативної компетенції на основі моделювання реальних ситуацій ділової взаємодії.