Кафедра історії та філософії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 65
 • Документ
  Етноконфесійна структура Північного Приазов’я в історичній ретроспективі : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)
  (БДПУ, 2024) Федорик, Юрій Володимирович
  Метою викладання навчальної дисципліни Етноконфесійна структура Північного Приазов’я в історичній ретроспективі є розкрити основні положення дисципліни та охарактеризувати процес становлення регіональної історії загалом та історії південної України зокрема; дати оцінку вивчення історії регіону на сучасному етапі; виховувати толерантне ставлення до історичних процесів та персоналій з огляду на специфіку регіональних студій. Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення особливостей історичного розвитку країн Центрально-Східної Європи після ліквідації східного блоку, з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбуваються в сучасний період у країнах регіону.
 • Документ
  Історія української культури : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Початкова освіта. Інформатика
  (Бердянський Державний Педагогічний Університет, 2024) Кіосов, Дмитро Дем'янович
  Метою курсу є вивчення основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору. Предметом навчальної дисципліни є історичний розвиток української культури.
 • Документ
  Історія Східної Європи : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)
  (Бердянський Державний Педагогічний Університет, 2024) Федорик, Юрій Володимирович
  Метою викладання навчальної дисципліни «Історія Східної Європи» є засвоєння студентами особливостей етногенезу народів Східної Європи, процесу виникнення, становлення, занепаду східноєвропейських держав, розуміння німецького, османського, австрійського і російського впливів, причин і специфіки національно-визвольних рухів за відновлення національної незалежності і державності. Предметом навчальної дисципліни є вивчення особливостей історичного розвитку східноєвропейських народів, які широко заселили простори Центральної, Південно-Східної та Північно-Східної Європи, прийшли в своєму історичному розвитку до утворення національних модерних держав, з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбувалися на території Східної Європи.
 • Документ
  Європейська інтеграція та Центрально-Східна Європа : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Середня освіта ( Історія та правознавство)
  (Бердянський Державний Педагогічний Університет, 2024) Федорик, Юрій Володимирович
  Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам необхідного наукового матеріалу для розуміння сутності актуальних проблем сучасної історії країн Центрально-Східної Європи, висвітлення геополітичних, внутрішньополітичних, економічних, соціальних, культурних, демографічних процесів, які змінили обличчя регіону після закінчення холодної війни та розпаду світової соціалістичної системи і впливають на його історію сьогодні, аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз для регіональної стабільності. Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення особливостей історичного розвитку країн Центрально-Східної Європи після ліквідації східного блоку, з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбуваються в сучасний період у країнах регіону.
 • Документ
  Нова історія країн Західної Європи та Америки : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)
  (Бердянський Державний Педагогічний Університет, 2024) Федорик, Юрій Володимирович
  Метою викладання навчальної дисципліни є комплексне вивчення найбільш значущих проблем розвитку провідних країн Західної Європи, а також Північної та Латинської Америки в к. XV – поч. ХХ ст., а також в формуванні у студентів вміння їх самостійного аналізу на основі новітнього методологічного інструментарію історичної науки. Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення особливостей історичного розвитку країн Західної Європи і Америки у к. XV – поч. ХХ ст., з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбувалися в ранньомодерну і модерну добу в державах Заходу.