Кафедра соціальних комунікацій

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 17
 • Документ
  Блогінг : силабус на 2023-2024 навчальний рік для ОП «Середня освіта (Англійська мова та література)»
  (БДПУ, 2023) Костромицький, Роман Іванович
  Метою курсу є формування у здобувачів навичок ведення блогу професійного спрямування. Предметом навчальної дисципліни є сучасний стан блогосфери та її можливості для створення авторського блогу професійного спрямування.
 • Документ
  Техніка мовлення на радіо та телебаченні : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Рула, Наталія Володимирівна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Техніка мовлення на радіо і телебаченні» є підготовка журналістів до практичної радіо-телевізійної діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни «Техніка мовлення на радіо і телебаченні» є формування у студентів практичних навичок ораторського мистецтва, засвоєння теоретичних знань, необхідних для постановки голосу, оволодіння прийомами мовної техніки, розвиток і вдосконалення публічних виступів. У процесі навчання значна увага приділяється мові, органічному зв’язку слова з вербальними проявами, ритму, темпу, інтонації, художньому мисленню студента.
 • Документ
  Основи журналістики : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Рула, Наталія Володимирівна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Основи журналістики» є сформувати сучасне уявлення про журналістику, її професійні засади, майстерність журналіста, зв’язок журналістики з іншими гуманітарними дисциплінами, а також допомогти усвідомити специфіку професії журналіста серед інших інформаційно-творчих, соціально орієнтуючих професій з опертям на професійні стандарти та принципи.
 • Документ
  Журналістський фах (газетно-журнальне виробництво), (4 семестр) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Рула, Наталія Володимирівна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво» є детальний розгляд організаційного, творчого, оформлювального та виробничого етапів творення періодичного видання, вироблення умінь і навичок ефективного застосовування правил творчості на практиці, ознайомлення з найважливішими вимогами до свого фаху відповідно до такого різновиду ЗМК, як друковані періодичні видання.
 • Документ
  Редагування для журналістів (комп’ютерне), (2 семестр) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Рула, Наталія Володимирівна
  Метою викладання навчальної дисципліни «Редагування для журналістів» є ознайомлення студентів із основами механізмами та прийомами обробки та підготовки тексту до публікації. Основними завданнями вивчення дисципліни «Редагування для журналістів (комп’ютерне)» є розкриття сутності понять «редагування», «комп’ютерне редагування», «текстовий процесор», «текстовий редактор»; ознайомлення з основними функції та можливості текстових редакторів; редагування текстів відповідно до змісту; макетування документів за допомогою комп’ютерних програм; розкриття особливостей роботи редактора, способів і засобів організації творчого процесу праці, а також труднощів та переваг професії.