Українська мова (для науки, аналітичної сфери та управління) : силабус навчальної дисципліни для ОП "Освітні, педагогічні науки" на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Предмет курсу: українська мова як соціально-науковий, аналітичний феномен і засіб управлінської діяльності. Мета та завдання курсу: Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (для науки, аналітичної сфери та управління)» – формувати високий рівень мовної компетентності майбутнього фахівця в науково-орієнтованому навчанні, поглибити знання здобувачів про сучасну терміносистему відповідно до спеціальності, навчити їх самостійно створювати мовну стратегію в сучасній науковій комунікації. Основні завдання вивчення дисципліни:  отримати знання про особливості національної мовної наукової картини світу;  удосконалити мовний рівень власних наукових робіт (наукове есе, дисертаційна робота, стаття та ін.);  оптимально використовувати мовні засоби в усній навчальній та науковій комунікації (бліц-доповідь, виступ з мультимедійною презентацією, інформаційне повідомлення та ін.).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Загороднова В. Ф. Українська мова (для науки, аналітичної сфери та управління) : силабус навчальної дисципліни для ОП "Освітні, педагогічні науки" на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 14 с.