Українська мова (за професійним спрямуванням) для ОП "Фінанси, банківська справа та страхування": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

dc.contributor.authorКрижко, Олена Анатоліївнаuk
dc.date.accessioned2024-04-17T08:13:33Z
dc.date.available2024-04-17T08:13:33Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою курсу є формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних їх здібностей та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників. Предметом вивчення курсу є сучасна українська літературна мова професійної сфери. Адже головне завдання вищої школи – готувати висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою в усній та писемній її формах. Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» передбачає продовження формування національномовної особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде знати: норми сучасної української літературної мови (фонетичні, акцентуаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, орфографічні, графічні, пунктуаційні); основи науково-технічного перекладу з означеного фаху; правила складання професійних документів; особливості усного професійного мовлення; особливості використання лексики і фразеології у професійному спілкуванні; визначений програмою обсяг знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також правила їх ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта і адресата; понятійний апарат, необхідний для аналізу й оцінки засобів мовленнєвого спілкування; етикетні мовні формули і правила їх використання у професійному спілкуванні. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде вміти: практично володіти нормами сучасної української літературної мови; правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів.uk
dc.identifier.citationКрижко О. А. Українська мова (за професійним спрямуванням) для ОП "Фінанси, банківська справа та страхування": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 6 с.uk
dc.identifier.urihttps://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/2519
dc.language.isoukuk
dc.publisherБДПУuk
dc.titleУкраїнська мова (за професійним спрямуванням) для ОП "Фінанси, банківська справа та страхування": силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рікuk
dc.typeWorking Paperen
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kryzhko_Syllabus_Ukranian_language_072_FBS_2023_2024.pdf
Розмір:
638.85 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: