Толерантний газетний дискурс як різновид газетно-публіцистичного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Газетно-публіцистичний дискурс – один із найбільш цікавих об'єктів лінгвістичних описів передусім тому, що в його координатах реалізуються найрізноманітніші когнітивні феномени, а також застосовуються різні комунікативні стратегії і мовні тактики.
Опис
Ключові слова
газетно-публіцистичний дискурс, когнітивні феномени, а комунікативні стратегії, мовні тактики, толерантність
Бібліографічний опис
Стариченко Л. В. Толерантний газетний дискурс як різновид газетно-публіцистичного дискурсу / Л. В. Стариченко // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021. - С. 60–62.