Технології неформальної освіти : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Технології неформальної освіти" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Work program "Technologies of non-formal education" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social pedagogy."
Ключові слова
освіта, неформальна освіта, education, non-formal education
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Технології неформальної освіти : робоча програма для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 13 с.