Етнолінгвістика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік, ОП Філологія, другий (магістерський) рівень вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» на другому (магістерському) рівні вищої освіти є формування уявлення про самобутність етнічних мов та їх «картин світу», про механізми, які забезпечують взаєморозуміння між народами у процесі обміну культурними цінностями й життєвим досвідом. Курс «Етнолінгвістика» займає важливе місце у підготовці здобувачів філологів. Завдання курсу – висвітлення сучасного етнолінгвістичного напряму, шляхів його розвитку; дослідження лінгвістичних та філософських передумов та проблем, що мали вплив на виникнення та розвиток етнолінгвістики в Україні, пострадянському просторі та зарубіжжі. Особлива увага звертається на розуміння різних напрямів етнолінгвістики. Курс «Етнолінгвістика» дає загальне уявлення про етнолінгвістику як міждисциплінарну науку, про зв’язок мови з духовною та матеріальною культурою народу. Етнолінгвістика вивчає мову як засіб отримання, збереження, обробки, переробки інформації про культуру етносу. Ця галузь мовознавства спрямована на дослідження способів концептуалізації й категоризації певною мовою світу дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вусик Г. Л. Етнолінгвістика : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік, ОП Філологія, другий (магістерський) рівень вищої освіти. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 6 с.