Етноконфесійна структура Північного Приазов’я в історичній ретроспективі : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни Етноконфесійна структура Північного Приазов’я в історичній ретроспективі є розкрити основні положення дисципліни та охарактеризувати процес становлення регіональної історії загалом та історії південної України зокрема; дати оцінку вивчення історії регіону на сучасному етапі; виховувати толерантне ставлення до історичних процесів та персоналій з огляду на специфіку регіональних студій. Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення особливостей історичного розвитку країн Центрально-Східної Європи після ліквідації східного блоку, з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбуваються в сучасний період у країнах регіону.
Опис
Ключові слова
Центрально-Східна Європа, міжнародні відносини, демократія, реформи, трансформація, національні інтереси, регіональні інтеграційні об’єднання, євроінтеграція, історична політика
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Етноконфесійна структура Північного Приазов’я в історичній ретроспективі : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 8 с.