Сучасна українська мова (морфеміка, словотвір) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та завдання курсу: допомогти студентам засвоїти основні процеси формування йстановлення української мови, засвідчити її безперервний історичний розвиток та вдосконалення, зʼясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами, зрозуміти загальновнутрішні й часткові закони мови. Завдання курсу: засвоєння студентами теоретичних знань з морфеміки та словотвору української мови, що дасть змогу краще й повніше аналізувати факти і явища сучасної української мови; вироблення у студентів навичок історичного коментування та аналізу мовних фактів, умінь застосовувати набуті знання на практиці; ознайомлення студентів з дискусійними питаннями сучасної мовознавчої науки; підвищення культури усного та писемного мовлення студентів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ліпич В. М. Сучасна українська мова (морфеміка, словотвір) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 4 с.