Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі : робоча програм

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка".
Опис
Work program "Advertising and information technologies in social work" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
рекламно-інформаційні технології, соціальна реклама, рекламні практики, advertising and information technologies, social advertising, advertising practices
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі : робоча програма для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та соціальна педагогіка". - Запоріжжя, 2023. - 17 с.