Іншомовна освіта у США з позицій мультикультурності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано актуальні проблеми мультикультурності та іншомовної освіти в США; вивчено досвід культурно-інформаційних перетворень та визначено тенденції у сфері вивчення іноземних мов у Сполучених Штатах Америки.
Опис
Ключові слова
мультикультурність, іншомовна освіта, етнічні та соціальні спільноти
Бібліографічний опис
Шандрук С. І. Іншомовна освіта у США з позицій мультикультурності / С. І. Шандрук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 62–65.
Зібрання