Речення з подвійними присудками: формально-граматичні та семантико-функційні особливості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено актуальній проблемі теорії простих речень. У ній досліджено формально-граматичні та семантико-функційні особливості речень із подвійними присудками. Обґрунтовано асиметрію плану вираження та плану змісту в таких реченнях. Доведено, що компоненти подвійного присудка маркують дві пропозиції, об’єднані логіко-семантичними відношеннями одночасності, а суб’єкт у розгляданих реченнях схарактеризований подвійно – за акціональною чи процесуальною (перший компонент подвійного присудка) і статальною або квалітативною ознакою (другий компонент подвійного присудка).
Опис
Ключові слова
подвійний присудок, контамінований член речення, дієслівний компонент, іменний компонент, пропозиція, логіко-семантичні відношення, предикативна ознака
Бібліографічний опис
Христіанінова Р. О. Речення з подвійними присудками: формально-граматичні та семантико-функційні особливості / Раїса Христіанінова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 8. – С. 75-82.
Зібрання