Силабус навчальної дисципліни "Історія української літературної мови" на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою курсу є формування в здобувачів вищої освіти-філологів системи знань з відповідної навчальної дисципліни, зокрема висвітлення необхідних теоретичних знань про історію походження української мови, виникнення і формування літературної мови, а також уявлення про закономірності та основні тенденції її розвитку. Предметом курсу історії української літературної мови є вивчення загальних процесів розвитку, удосконалення та збагачення української літературної мови, вироблення її стилів, фонетичних, граматичних, лексичних та правописних норм протягом усього її історичного існування у взаємозв’язках з живою українською народною мовою, її місцевими та соціальними діалектами, а також з іншими слов’янськими та слов’янськими мовами. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде знати: специфічні риси писемної форми літературної мови, її основні стильові різновиди; літературну мову періоду Київської Русі, відрізняти її від живої народної мови цього ж періоду; походження української ітературної мови, зокрема різні погляди мовознавців на цю проблему; особливості так званої середньоукраїнської літературної мови (середина XIV-XVIII ст); історичні умови формування національної мови українського народу; мову світських та церковно-релігійних творів усіх періодів розвитку української мови; особливості мови творів І. П. Котляревського, Т. Г. Шевченка та ін. українських письменників. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти: аналізувати специфічні риси писемної форми літературної мови, її основні стильові різновиди; працювати з навчальною, навчально-методичною, науковою, довідниковою літературою; аналізувати пам’ятки різних жанрів, визначати особливості їх граматичної будови та словникового складу; визначати стиль писемних пам’яток різних історичних періодів; аналізувати особливості формування нової української літературної мови, побудованій на національній мовній основі; виявляти основні тенденції розвитку української літературної мови радянського періоду та доби державності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крижко О. А. Історія української літературної мови : силабус навчальної дисциплінина на 2023-2024 навчальний рік / О. А. Крижко. - БДПУ, 2023. - 7 с.