Історіографія історії України : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Середня освіта (Історія та правознавство)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни Історіографія історії України є глибоке вивчення історіософської спадщини вітчизняних та зарубіжних істориків, напрямків і шкіл, їх суспільно-політичних поглядів і історичних концепцій. Мета курсу включає ознайомлення з оцінками ними народів, проблем, процесів, подій і фактів історичного минулого України, критичне, неупереджене осмислення непростого процесу розвитку історичної науки нашого самобутнього народу, що зробив суттєвий внесок у скарбницю світової цивілізації. Предметом вивчення предмету є закономірності нагромадження знань і розвитку історичної думки українців, становлення і збагачення історичної науки впродовж їх історичного розвитку.
Опис
Ключові слова
історична наука, історіографія, національний наратив, науковий підхід, історіософія
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Історіографія історії України : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Середня освіта (Історія та правознавство). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 11 с.