Композиція роману М. Сутера “Ліла, Ліла”: логічна, ідейно обумовлена структура

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуте питання специфіки композиції роману М. Сутера“Ліла, Ліла”, виділені основні композиційні прийоми, характерні класичній та постмодерністській літературі: сюжетна інверсія, “роман у романі”, “кільцевий повтор”, паралелізм, інтертекстуальність, дискретність наративу. Доведено, що структура роману є логічною та ідейно обумовленою.
Опис
Ключові слова
жанр, композиція, сюжет, інтертекст, “роман у романі”
Бібліографічний опис
Ніколова О. О. Композиція роману М. Сутера “Ліла, Ліла”: логічна, ідейно обумовлена структура / О. О. Ніколова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 8. – С. 193–200.
Зібрання