Асоціативне та лексичне значення стимулів суспільство і політика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
In the article there have been presented the analysis of free associative experiment with words-stimulus society and politics; there have been systematized associative connections of reactions with stimulus; there have been done comparison of lexical and terminological meanings with associative.
Опис
У статті викладено аналіз результатів вільного асоціативного експерименту зі словами-стимулами суспільство та політика, систематизовано асоціативні зв’язки реакцій зі стимулами, проведено зіставлення лексичного та термінологічного значень із асоціативним
Ключові слова
Вільний асоціативний експеримент, реакція, слово-стимул, мовна картина світу, суспільство, політика
Бібліографічний опис
Онищук Н. Асоціативне та лексичне значення стимулів суспільство і політика / Надія Онищук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 23–29.
Зібрання