Сучасна українська мова (Розділ: Синтаксис простого речення) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та завдання курсу: ознайомити студентів з основними поняттями синтаксису, систематизувати наукові знання про традиційні й нові підходи щодо класифікації та кваліфікації синтаксичних категорій і синтаксичних одиниць. Усе це подається з урахуванням напрацювань української і європейської лінгвістичної науки і сприяє усвідомленню й осмисленню шкільного курсу синтаксису української мови. До важливих аспектів викладання курсу синтаксису сучасної української мови належить постійна увага до з’ясування теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань, а з іншого боку – орієнтація студентів на професійне застосування здобутих знань у шкільному курсі мови. Завдання курсу: умінь підвищення культури усного та писемного мовлення студентів.  систематизувати у студентів теоретичні знання із синтаксису сучасної української мови, що дасть змогу краще й повніше кваліфікувати й аналізувати основні синтаксичні одиниці;  виробити у студентів навички коментувати мовні факти, аналізувати синтаксичні одиниці;  навчити застосовувати набуті знання на практиці;  ознайомити студентів з дискусійними питаннями сучасної синтаксичної науки;  розвивати вмінь підвищення культури усного та писемного мовлення студентів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:  сучасні філологічні й дидактичні засади навчання української мови і літератури;  мати творчо-критичне мислення, творчо використовувати різні теорії й досвід (український, закордонний) у процесі вирішення соціальних і професійних завдань;  основні функції й закони розвитку мови як суспільного явища, різнорівневу (системну) організацію української мови та її норми, особливості використання мовних одиниць у певному контексті; особливості синтаксису сучасної української мови;  сучасні філологічні й дидактичні засади навчання української мови.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Глазова С. М. Сучасна українська мова (Розділ: Синтаксис простого речення) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 9 с.