Етнографія та етнологія : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Мета та предмет курсу: метою викладання навчальної дисципліни етнографія та етнологія є прищеплення майбутнім історикам та археологам навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей етноісторичного розвитку; навчанняпрактичним навичкам роботи з історичними джерелами і науковою літературою; об’єктивно оцінювати уроки історії; застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності; використовувати історичний досвід в суспільно-політичному житті, виробляти уміння в оцінці історичних явищ і подій. Предмет курсу є вивчення матеріальна культура народів, їх обряди, звичаї, вірування, система виховання, розселення та демографічні процеси, етнічна самосвідомість.
Опис
Ключові слова
етнологія, етнографія, етнос, етнічна група, раса, нація, звичай, обряд, релігія
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Етнографія та етнологія: силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 8 с.