Методичні основи організації освітнього процесу 2022 рік вступу : силабус для ОП "Середня освіта (українська мова і література)"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу – опанування майбутніми вчителями української мови, української літератури основ предметних методик, нормативно-правового й методичного забезпечення Нової української школи в аспекті мовно-літературної освітньої галузі. Предметом методичні основи роботи вчителя-словесника в мовно-літературній освітній галузі в Новій українській школі. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: поняття методу як наукової категорії, поняття методики як науки, Концепцію «Нова українська школа (НУШ)», Державний стандарт базової середньої освіти, особливості мовно-літературної освітньої галузі, основи методики навчання української мови, основи методики викладання української літератури, методи навчання української мови, методи викладання української літератури, особливості уроків української мови, української літератури. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти: аналізувати нормативно-правові документи й методичне забезпечення НУШ, модельні навчальні програми з української мови, української літератури(включно з модельними навчальними програмами інтегрованих курсів), підручники з української мови, української літератури; аргументовано добирати методи й прийоми навчання української мови, викладання української літератури; первинно моделювати уроки української мови, української літератури.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нищета В. А. Методичні основи організації освітнього процесу 2022 рік вступу : силабус для ОП "Середня освіта (українська мова і література)". - Запоріжжя : БДПУ, 2022. - 9 с.