Основи академічного письма : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. для спец. 081 Право

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: оволодіння студентами ключовими компетентностями академічної грамотності, що дозволяють критично оцінювати інформаційні ресурси, відбирати й трансформувати інформацію, створювати власний інтелектуальний продукт, презентувати результати академічної діяльності та ефективно обмінюватися знаннями в умовах професійної комунікації.
Опис
Ключові слова
авторське право, академічне письмо, академічна грамотність, академічна доброчесність, академічна культура, етичний кодекс ученого, творча діяльність, плагіат, есе, тези, структура тексту
Бібліографічний опис