Робоча програма. Філософія. 016 Спеціальна освіта. ОП Логопедія. Спеціальна психологія.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогіний університет
Анотація
Мета курсу: поглиблювати наявний стан світоглядної культури і навичок абстрактного мислення. Формування і розвиток сучасної світоглядно-методологічної парадигми студентської молоді неможливе без філософії як теоретичної основи світобачення та певного методу відношення до світу. Філософська культура студента зумовлює як адекватне сприйняття ним навчального матеріалу практично всіх наук, так і виступає передумовою його формування як особистості. Філософська підготовка студентства зумовлює також ефективність виховної роботи, оскільки підвищує загальну культуру мислення, вміння раціонально відібрати з потоку наукової інформації необхідний матеріал. Оволодіння філософією сприяє становленню самосвідомості, інтелектуальному розвитку, вмінню знаходити оптимальний вихід з цінніснокризових ситуацій.
Опис
Ключові слова
гуманізм, закон, тенденції, розвиток, постмодерн, дискурс, концепт, синергетика
Бібліографічний опис