Дизайн одягу : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Проєктування комфортного, функціонального, естетичного одягу, формування професійних якостей майбутнього вчителя технологій до методичного керування процесом художньо-естетичного навчання на заняттях; розвиток творчих здібностей, формування практичної готовності до проєктно-технологічної діяльності, виховання загальної трудової культури здобувачів вищої освіти, вмінь професійно використовувати знання з теорії, історії, методики та практики дизайну одягу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис