Теоретичні засади вивчення паремій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто одну з полемічних проблем пареміології – дефініцію паремій. Представлено аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних лексикографічних джерел, що містять дефініції понять паремія і proverb. Визначено місце і роль паремій у фразеології. Розглянуто та проаналізовано одиниці, що входять до пареміологічного фонду, а саме: прислів’я, приказки із загальною назвою паремії, афоризми, крилаті вирази та ін. Проведено аналіз пареміології і фразеології, підкріплений дослідженнями сучасних вітчизняних і зарубіжних авторів, які мають різні підходи до виділення одиниць, що функціонують в пареміологічному просторі.
Опис
Ключові слова
паремії, прислів’я, афоризм, фразеологічні одиниці, пареміологічний фонд
Бібліографічний опис
Гаврилова В. В. Теоретичні засади вивчення паремій / В. В. Гаврилова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 11–20.
Зібрання