Специфіка досліджень екстракомічних псевдоморфних персонажів українського та російського фантастичного дискурсу кінця ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. в контексті європейської традиції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена розгляду питання про специфіку досліджень екстракомічних псевдоморфних персонажів українського та російського фантастичного дискурсу к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. в контексті європейської традиції. Визначено основну диференційну ознаку таких персонажів та принципи їх системної класифікації. З позицій визнання необхідності урахування природи типологічних подібностей та генетичних зв’язків виділено основні фактори, на які доцільно звертати особливу увагу під час висвітлення відповідного феномену у межах вказаного об’єкту. В першому випадку акцентуються особливості міфомислення, уявлення про жахливе, в другому – рецепція надбань європейських преромантизму та романтизму.
Опис
Ключові слова
псевдоморфні персонажі, фантастика, міфологічне мислення, типологічні подібност, генетичні зв’язки
Бібліографічний опис
Ніколова О. О. Специфіка досліджень екстракомічних псевдоморфних персонажів українського та російського фантастичного дискурсу кінця ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. в контексті європейської традиції / Олександра Ніколова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 207–213.
Зібрання