Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіч: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: програма V Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета проведення конференції: висвітлити актуальні проблеми сучасного мовознавства та методики викладання української мови у контексті інноваційних процесів, що відбуваються на всіх мовних рівнях, з подальшим їх використанням у сучасних лінгвістичних та дидактичних дослідженнях. Головні завдання: • з’ясувати особливості розвитку української мови в умовах суспільно-політичних подій сьогодення; • обговорити аспекти дослідження семантики лексичних та граматичних одиниць української мови; • висвітлити інноваційні процеси у словотворенні української мови; • розглянути сучасні технології викладання української мови; • проаналізувати функціювання мовних одиниць у сучасному українському дискурсі.
Опис
Ключові слова
конференція, актуальні проблеми, сучасне мовознавство, розвиток української мови, інноваційні процеси, суспільно-політичні події сьогодення, мови й літератури світу
Бібліографічний опис
Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіч: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : програма V Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 9 листопада 2023 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2023. – 12 с.