Функційно-семантичний потенціал категорії способу дієслова в українському епістолярії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Наукова робота присвячена дослідженню образно-експресивних значень граматичних форм способу дієслова в українському епістолярному мовленні. Актуальність такого дослідження зумовлена тим, що граматичні способи відіграють одну з суттєвих стилерозрізнювальних функцій і характеризуються лексико-семантичною різноманітністю прямих і переносних значень.
Опис
Ключові слова
лексико-семантична різноманітність, прямі і переносні значенння, образно-експресивне значення, дієслово, спосіб
Бібліографічний опис
Жадан О. А. Функційно-семантичний потенціал категорії способу дієслова в українському епістолярії / О. А. Жадан // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 8–12.