Парадигма реальне-фантастичне у поетиці сприйняття читача-дитини: Роальд Дал “Чарлі та великий скляний ліфт”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано роль фантастичного у формуванні рецептивної поетики читача-дитини. До уваги взято ключові мотиви, які впливають на усвідомлення читачем тексту. На прикладі повісті Роальда Дала “Чарлі та Великий Скляний Ліфт”, через залучення фантастичного, продемонстровано специфіку сприйняття читача-дитини, інтерпретовано уміння малого реципієнта сприймати “інший” “невидимий” світ. Акцент також зроблено на умінні автора спрогнозувати та врахувати читацьку оцінку при зображенні подій у повісті.
Опис
Ключові слова
рецептивна поетика, читач-дитина, фантастичне, мотив, персонаж
Бібліографічний опис
Панько О. Парадигма реальне-фантастичне у поетиці сприйняття читача-дитини: Роальд Дал “Чарлі та великий скляний ліфт” / Оксана Панько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 154–162.
Зібрання