Основи юридичної клінічної освіти : силабус навчальної дисципліни

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи юридичної клінічної освіти» є розгляд теоретико-методологічних основ юридичної практики, що застосовується в діяльності юридичних клінік України, підготовка та навчання студентів у дусі поваги до принципу верховенства права. Формування у студентів уявлення про професійну етику. Набуття здобувачами вищої освіти практичних навичок у виявленні юридичних фактів та їх формалізації у вигляді процесуальних доказів, складанні юридичних документів. Ознайомлення з психологічними особливостями юридичного консультування та правопросвітницької діяльності.
Опис
Ключові слова
юридична освіта, юридична клініка, безоплатна правова допомога, етика юриста, етика юриста, корпоративна культура
Бібліографічний опис