Історія Східної Європи : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Історія Східної Європи» є засвоєння студентами особливостей етногенезу народів Східної Європи, процесу виникнення, становлення, занепаду східноєвропейських держав, розуміння німецького, османського, австрійського і російського впливів, причин і специфіки національно-визвольних рухів за відновлення національної незалежності і державності. Предметом навчальної дисципліни є вивчення особливостей історичного розвитку східноєвропейських народів, які широко заселили простори Центральної, Південно-Східної та Північно-Східної Європи, прийшли в своєму історичному розвитку до утворення національних модерних держав, з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбувалися на території Східної Європи.
Опис
Ключові слова
Східна Європа, етнічна культура, державність, релігія, секуляризація, революції, національний рух, модернізація, розвиток, реформи
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Історія Східної Європи : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 7 с.