Семантика особових назв, представлених у кодексі законів про працю України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Наукові проблеми, пов’язані з назвами осіб, завжди цікавили лінгвістів, адже ці мовні одиниці є частотними, відбивають різні аспекти життя й діяльності людей у різні періоди суспільного розвитку. Однак сучасні особливості вживання назв осіб у текстах різної стильової належності досі не з’ясовано.
Опис
Ключові слова
семантика, назви, кодекс законів про працю України, семантичні групи, статуси людей, похідні одиниці
Бібліографічний опис
Глуха Ю. В. Семантика особових назв, представлених у кодексі законів про працю України / Ю. В. Глуха // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 5–8.