Історія держави і права україни та зарубіжних країн : силабус освітньої компоненти на 2023-2024 навчальний рік ОП Право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета курсу – ознайомлення здобувачів вищої освіти на прикладах України та зарубіжних країн з історією виникнення і розвитку головних інститутів держави і права, формування розуміння закономірностей та напрямів їхнього розвитку. Здобувачі вищої освіти мають навчитися самостійно аналізувати як окремі нормативні акти, так і більш загальні державно правові явища. Такі знання і навички сприятимуть кращому розумінню державно-правових реалій сучасності, сутності, негативних та позитивних сторін чинного права, а також допоможуть прогнозувати їхню подальшу еволюцію. Предметом вивчення є закономірності та особливості виникнення, становлення, розвитку різних типів і форм держави та права, а також державно-правових інститутів і суспільно політичних систем, що функціонували на території України та зарубіжних країн, в їхній історичній конкретності та хронологічній послідовності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис