Нова історія країн Західної Європи та Америки : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є комплексне вивчення найбільш значущих проблем розвитку провідних країн Західної Європи, а також Північної та Латинської Америки в к. XV – поч. ХХ ст., а також в формуванні у студентів вміння їх самостійного аналізу на основі новітнього методологічного інструментарію історичної науки. Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення особливостей історичного розвитку країн Західної Європи і Америки у к. XV – поч. ХХ ст., з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що відбувалися в ранньомодерну і модерну добу в державах Заходу.
Опис
Ключові слова
нова історія, модерність, модернізація, гуманізм, секуляризація, наукові відкриття, Ренесанс, Просвітництво, романтизм, революції, націоналізм, колоніалізм
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Нова історія країн Західної Європи та Америки : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 7 с.