Гендерна диференціація сленгізмів в американському варіанті англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
In the article the problems of gender differentiation of slang lexical items of American English taking into account the functional sphere and social environment are considered. The most common slang fields of communication are given.
Опис
У статті розглядаються проблеми гендерної диференціації сленгових лексичних одиниць в американському варіанті англійської мови з урахуванням функціональної сфери та соціального середовища. Наводяться найбільш поширені комунікаційні сленгові поля.
Ключові слова
Сленг, гендер, диференціація, номінація
Бібліографічний опис
Божко Я. Гендерна диференціація сленгізмів в американському варіанті англійської мови / Яна Божко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 12. – С. 17–22.
Зібрання