Архівознавство : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни: розкриття сучасних наукових засад архівознавства, формування у здобувачів вищої освіти комплексного уявлення про історію та закономірності розвитку архівної справи взагалі та в Україні зокрема, ознайомлення з теорією та практикою роботи сучасних архівних установ. Предметом вивчення предмету є уявлення про сучасну систему архівних установ України та основні етапи її становлення.
Опис
Ключові слова
історична наука, архівознавство, архівістика, науковий підхід
Бібліографічний опис
Федорик Ю. В. Архівознавство : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 7 с.