Прецедентні феномени у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено дослідженню функціонування прецедентних феноменів в англомовних промовах бізнес-коучів. Матеріал дослідження представлений корпусом із понад 600 англомовних відео фрагментів, опублікованих у соціальній мережі Facebook протягом 2016-2017рр. Відео-промовам бізнес-коучів у соціальній мережі Facebook, притаманне використання різнорівневих ресурсів мови, наділених експресивним прагматичним потенціалом, що сприяє підсиленню апелятивно-спонукальних характеристик промов, зокрема прецедентних феноменів. Прецедентні феномени – лінгвокультурні фактори, які відображають ціннісні орієнтації, культурний досвід та менталітет спільноти. Вербальні прецедентні феномени поділяють на прецедентні тексти, прецедентні висловлення, прецедентні імена. Основною сферою походження прецедентних імен, до яких регулярно здійснюється апеляція у промовах бізнес-коучів, є масова культура. Окрім прецедентних імен, у текстах промов широковживаними є прецедентні висловлювання, серед яких найчисельнішими є фразеологічні одиниці. Прецедентні феномени, зафіксовані в промовах бізнес-коучів, є національно-прецедентними феноменами, які відомі усім представникам англоамериканського лінгво-культурного простору і які відображають специфіку менталітету спільноти у даний період її розвитку. Використання в англомовних промовах бізнес-коучів одиниць національно-культурної семантики дозволяє апелювати до культурного досвіду та менталітету соціуму, звертатися до моделей поведінки, знань, цінностей, актуальних для членів однієї спільноти. Основними функціями, які виконують прецедентні феномени у текстах промов, є атрактивна, експресивна, компресивна, лудична, іміджева, маніпулятивна.
Опис
The article deals with the precedent phenomena employed in business coaching and their significance in affecting target audience. Methodology. The data totaled 600 videos that were sourced from personal Facebook pages of business coaches between 2016-2017. The texts have been explored through functional analysis to investigate precedent phenomena from the viewpoint of their sphere-source and role in affecting target audience. The major findings of the research demonstrate that business coaches employ precedent phenomena to draw attention, to facilitate communication in order to achieve peculiar conversational goals. The following types of precedent phenomena are singled out: precedent names, precedent utterances, precedent texts, precedent situations. The data confirm that use of precedent phenomena in business coaching is a rhetorical strategy to persuade addressees, modify their potential behaviour, and move them finally to contact the addresser. The findings of our research are quite convincing, and thus the following conclusions can be drawn: precedent phenomena employed in business coaching are well-known precedent names and precedent utterances that are easily recognized and reproduced in the minds of English language speakers and correspond to the goals of business coaches. The sphere-source of the most frequently used precedent names is “Mass culture.” Precedent utterances are more frequently employed in business coaching to attract attention and arouse emotional response of target audience.
Ключові слова
Прецедентні феномени, прецедентні імена, прецедентні висловлення, промова, джерело походження, бізнес-коучі
Бібліографічний опис
Крутько Т. Прецедентні феномени у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook) / Тетяна Крутько, Лариса Купчик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 17. – С. 46–54.
Зібрання