Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та практична психологія".
Опис
Syllabus "Advertising and information technologies in social work" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and practical psychology."
Ключові слова
реклама, соціальна робота, інформаційні технології, креативність, інновації, advertising, social work, information technology, creativity, innovation
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі : силабус для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та практична психологія". – Запоріжжя, 2023. – 5 с.