Історична граматика української мови : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та завдання курсу: програма курсу «Історична граматика української мови» орієнтує на вивчення студентами-філологами історії розвитку звукової, словотвірної систем, граматичної будови та словникового складу української мови від найдавніших часів до наших днів. До важливих аспектів викладання курсу історичної граматики української мови належить постійна увага до з’ясування теоретичних проблем з урахуванням дискусійних питань, а з іншого боку – орієнтація студентів на професійне застосування здобутих знань у шкільному курсі мови. Курс історичної граматики має допомогти студентам засвоїти основні процеси формування й становлення української мови, засвідчити її безперервний історичний розвиток та вдосконалення, зʼясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами, зрозуміти загальновнутрішні й часткові закони мови. За підсумками вивчення навчальної дисципліни здобувач має знати внутрішні фактори (прагнення до симетричності системи і подолання закладених у ній суперечностей, спонтанні зміни в артикуляції звуків, асиміляція, дисиміляція тощо), а також зовнішні чинники (міжмовні контакти, мовна економія, суспільні, історико- культурні умови життя народу, які зумовлюють розвиток мови, зміни в її структурі). Здобувач повинен уміти: визначати безпосередні причини, що викликали фонетичні, граматичні та інші зміни конкретнихсловоформ, розрізнювати загальні закономірності розвитку й перебудови мовної системи. Студент має свідомо сприймати й аналізувати будь-яке мовне явище в діахронічному та синхронічному аспектах.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ліпич В. М. Історична граматика української мови : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 7 с.