Структурний аспект англійських паремій із компонентом “назва свята”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Статтю присвячено дослідженню англійських паремій з компонентом “назва свята” в структурному аспекті. Проведено аналіз праць вітчизняних і зарубіжних авторів, які мають різні підходи, щодо структурно-синтаксичної класифікації цих стійких виразів. Розглянуті основні структурні моделі та визначені структурно-граматичні характеристики пареміологічних одиниць. Встановлено, що в англійському пареміологічному корпусі переважають сталі вирази співвідносні з реченням. Менш продуктивними структурними моделями зазначених вище пареміологічних одиниць є словосполучення та питальні речення.
Опис
Ключові слова
паремії, сталі вирази, структурні моделі паремій, календарний хрононім
Бібліографічний опис
Гаврилова В. В. Структурний аспект англійських паремій із компонентом “назва свята” / Вікторія Гаврилова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 38–44.
Зібрання