Ігровий комп’ютерний дискурс як новий вид комунікації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
З інтенсивним проникненням віртуальної реальності у повсякденне життя суспільства через соціальні мережі, інтернет-телебачення, комп’ютерні та відеоігри, спостерігається інтерес до віртуального дискурсу. Дослідженням цього феномену займаються як науковці, так і маркетологи, рекламники та політики. Віртуальний дискурс дозволяє легко та швидко визначати образ споживача за заданими параметрами, що відкриває широкі можливості для впливу на користувача, на його мовну картину світу.
Опис
Ключові слова
відеоігри, комп'ютерний дискурс, вид комунікації, комп'ютерно-ігровий дискурс, лінгвокультурологічні особливості
Бібліографічний опис
Соколенко Н. М. Ігровий комп’ютерний дискурс як новий вид комунікації / Н. М. Соколенко // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021. - С. 67–69.