Безпека дітей та молоді в кіберпросторі : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Безпека дітей та молоді в кіберпросторі" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Соціальна педагогіка".
Опис
Syllabus "Safety of children and youth in cyberspace" for applicants of the second (master's) level of higher education educational program "Social pedagogy."
Ключові слова
кіберпростір, профілактика, соціальні мережі, діти та молодь, cyberspace, prevention, social networks, children and youth
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Безпека дітей та молоді в кіберпросторі : силабус для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми "Соціальна педагогіка" на 2023–2024 навчальний рік. – Запоріжжя, 2023. – 5 с.