Гейміфікація в спеціальній освіті : силабус на 2023-2024 н. р. (ОПП "Логопедія. Спеціальна психологія")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус освітнього компоненту "Гейміфікація в спеціальній освіті" за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік. Метою викладання навчальної дисципліни «Гейміфікація в спеціальній освіті» є засвоєння здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дозволять їм ефективно використовувати гейміфікацію як інноваційний підхід у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах освіти та установах. Предметом цієї дисципліни є вивчення теоретичних та практичних аспектів використання гейміфікації у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
Опис
Ключові слова
гейміфікація, цифрові технології, діти з особливими освітніми потребами, дошкільний вік, спеціальна освіта, інклюзивне навчання, освітні платформи, цифрова гра
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Гейміфікація в спеціальній освіті: силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік / Г. М. Мицик. – Запоріжжя : БДПУ. 2023. – 8 с