Міжнародне право : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою є підготовка бакалаврів зі спеціальності «Право» для роботи у практичній сфері. Викладання дисципліни передбачає, що здобувач повинен отримати теоретичні знання з Міжнародного права, оволодіти навичками практичного застосування норм міжнародного права. Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми міжнародного права; практика застосування норм міжнародного права; основні положення доктрини.
Опис
Ключові слова
міжнародне право, міжнародне законодавство, міжнародніорганізації, права людини, свободи, консульства, представництва,нормотворчість
Бібліографічний опис