Кейс-технології : силабус

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Кейс-технології" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та практична психологія".
Опис
Syllabus "Case-technologies" for applicants of the first (bachelor) level of higher education specialty 231 Social work of the educational program "Social work and social pedagogy."
Ключові слова
інноваційні технології, соціальна робота, кейс-стаді, ситуаційні завдання, innovative technologies, social work, situational tasks
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Кейс-технології : силабус для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньої програми "Соціальна робота та практична психологія". – Запоріжжя, 2023. – 4 с.