Семантико-стилістичні особливості метафори в індивідуально-художній картині світу Д. Павличка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Засвідчуючи найвищий рівень оцінності, експресивності, образності, слово в художньому тексті набуває індивідуальних стильових змін. Воно в авторському осмисленні постійно живить поезію, через творчість словом митець передає особистісне бачення світу.
Опис
Ключові слова
атворське осмислення, концептосфера, поетична картина світу, метафори
Бібліографічний опис
Різниченко О. С. Семантико-стилістичні особливості метафори в індивідуально-художній картині світу Д. Павличка / О. С. Різниченко // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 48–51.