Екзистенційні мотиви як змістова складова поетичного ідіостилю репрезентантів Нью-Йоркської групи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті зроблено спробу проаналізувати екзистенційні мотиви як змістову складову поетичного ідіостилю на матеріалі поезій представників Нью-Йоркської групи, з’ясувати особливості екзистенційного світобачення поетів групи, знайти спільне і відмінне у модифікаціях цих мотивів. Також приділено увагу поняттю поетичного індивідуального стилю.
Опис
Ключові слова
поетичний ідіостиль, змістові домінанти стилю, екзистенційний мотив, Нью-Йоркська група
Бібліографічний опис
Чирук З. В. Екзистенційні мотиви як змістова складова поетичного ідіостилю репрезентантів Нью-Йоркської групи / З. В. Чирук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 8. – С. 356–363.
Зібрання