Силабус з навчальної дисципліни "Археологія України та методика археологічних досліджень" для спеціальності 032 Історія та археологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Перша частина «Археологія України» – вивчення студентами iсторичного минулого людства, закономiрностей його становлення та розвитку. Надання студентам необхідного обсягу знань для самостійного реконструювання історичного розвитку людства на основі речових джерел Предмет вивчення археології – історія України та закономірності її розвитку на підставі речових (археологічних) джерел. Друга частина «Методика археологічних досліджень» – ознайомлення з основними сучасними напрямками розвитку польової археології. При цьому особлива увага приділяється знанням методики польових досліджень, можливостям отримання найповнішої інформації з археологічного джерела, правильної інтерпретації артефактів. Виходячи з прикладного характеру археології як науки, зазначимо, що без знання методики польових досліджень, неможливо на сучасному рівні розвитку гуманітарних наук розробити стратегію комплексних досліджень для отримання аргументованих та неупереджених історичних висновків. Предмет вивчення – методика польових археологічних досліджень (розвідки та розкопки, методи фіксації).
Опис
Ключові слова
Археологія, артефакт, археологічна культура, культурно-історична спільнота, стратиграфія, культурний прошарок, кам’яний вік, доба бронзи, ранній залізний вік, розкопки поселень, некрополів та курганів
Бібліографічний опис
Папанова В. А. Силабус з навчальної дисципліни "Археологія України та методика археологічних досліджень" для спеціальності 032 Історія та археологія. – 7 с.