Методика музичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус навчальної дисципліни розкриває мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури.
Опис
The syllabus of the discipline reveals the goal and objectives, content modules and titles of class topics, consultation times, teacher requirements, evaluation criteria, and a list of references.
Ключові слова
музика, музичне виховання, музичний розвиток, навчання співам, музично-ритмічним рухам, гра на дитячих музичних інструментах, музичне заняття, організація свят та розваг
Бібліографічний опис